Hướng Dẫn
Cách chơi
Cách chơi vô cùng đơn giản :
- Chuyển tiền vào một trong các tài khoản :
Số điện thoại Cược tối thiểu Cược tối đa
0568661916 1,000 VNĐ 500,000 VNĐ


- Nội dung chuyển : T hoặc X (nếu đuôi mã giao dịch có các số sau)

Nội dung Số Tiền nhận
X 1 - 2 - 3 - 4 x2.2 tiền cược
T 5 - 6 - 7 - 8 x2.2 tiền cược
- Tiền thắng sẽ = Tiền cược*2.2
- Lưu ý : Mức cược mỗi số khác nhau, nếu chuyển sai hạn mức hoặc sai nội dung sẽ không được hoàn tiền.
Cách chơi vô cùng đơn giản :
- Chuyển tiền vào một trong các tài khoản :
Số điện thoại Cược tối thiểu Cược tối đa
0568661916 1,000 VNĐ 10,000 VNĐ


- Nội dung chuyển : C hoặc L (nếu đuôi mã giao dịch có các số sau)

Nội dung Số Tiền nhận
L 1 - 3 - 5 - 7 x2 tiền cược
C 2 - 4 - 6 - 8 x2 tiền cược
- Tiền thắng sẽ = Tiền cược*2
Lưu ý : Mức cược mỗi số khác nhau, nếu chuyển sai hạn mức hoặc sai nội dung sẽ không được hoàn tiền.
Cách chơi vô cùng đơn giản :
- Chuyển tiền vào một trong các tài khoản :
Số điện thoại Cược tối thiểu Cược tối đa
0568661916 1,000 VNĐ 10,000 VNĐ


- Nội dung chuyển : C2 hoặc L2 hoặc T2 hoặc X2 (nếu đuôi mã giao dịch có các số sau)

Nội dung Số Tiền nhận
L2 1 - 3 - 5 - 7 - 9 x2 tiền cược
C2 0 -2 - 4 - 6 - 8 x2 tiền cược
T2 5 - 6 - 7 - 8 - 9 x2 tiền cược
X2 0 -1 - 2 - 3 - 4 x2 tiền cược
- Tiền thắng sẽ = Tiền cược*2
- tiền cược tối đa chơi Chẵn lẻ 210,000 VND
Lưu ý : Mức cược mỗi số khác nhau, nếu chuyển sai hạn mức hoặc sai nội dung sẽ không được hoàn tiền.
- Gấp 3 là một game vô cùng dễ, tính kết quả bằng 2 số cuối mã giao dịch.
- Chuyển tiền vào một trong các tài khoản :
Số điện thoại Cược tối thiểu Cược tối đa
0568661916 1,000 VNĐ 10,000 VNĐ


- Nội dung chuyển : G3 (nếu đuôi mã giao dịch có các số sau)

Cách tính Số Tiền nhận
2 số cuối mã GD 02 13 17 19 21 29 35 37 47 49 51 54 57 63 64 74 83 91 95 96 x3 tiền cược
2 số cuối mã GD 69 66 99 x4 tiền cược
3 số cuối mã GD 123 234 456 678 789 x5 tiền cược
- Gấp 3 là một game vô cùng dễ, tính kết quả bằng 2 số cuối mã giao dịch.
- Chuyển tiền vào một trong các tài khoản :
Số điện thoại Cược tối thiểu Cược tối đa
0568661916 1,000 VNĐ 10,000 VNĐ

- Nội dung chuyển : H3 .
Cách tính : lấy chữ số hàng chục trừ hàng đơn vị
Nội Dung Hiệu 2 số cuối Tiền nhận
H3 3 x3 tiền cược
H3 5 x5 tiền cược
H3 7 x7 tiền cược
H3 9 x10 tiền cược
- 1 phần 3 là một game vô cùng dễ, tính kết quả bằng 1 số cuối mã giao dịch.
- Cách chơi rất đơn giản, - Chuyển tiền vào một trong các tài khoản :
Số điện thoại Cược tối thiểu Cược tối đa
0568661916 1,000 VNĐ 10,000 VNĐ

với nội dung : .
Nội dung Số cuối Tiền nhận
N0 0 x6 tiền cược
N1 1 2 3 x3 tiền cược
N2 4 5 6 x3 tiền cược
N3 7 8 9 x3 tiền cược

- Nếu mã giao dịch có số cuối trùng với 1 trong 3 số trên, bạn sẽ chiến thắng.
- Cách chơi rất đơn giản, Chuyển tiền vào một trong các tài khoản :
Số điện thoại Cược tối thiểu Cược tối đa
0568661916 1,000 VNĐ 10,000 VNĐ


- Nội dung chuyển : S
- Kết quả là tính tổng 3 số cuối của mã giao dịch.
- Nếu tổng 3 số cuối bằng 7, 17, 27 => Nhận x2 tiền cược
- Nếu tổng 3 số cuối bằng 8, 18 => Nhận x3 tiền cược
- Nếu tổng 3 số cuối bằng 9, 19 => Nhận x3.5 tiền cược

TRẠNG THÁI MOMO

Số điện thoại Trạng thái Giới hạn Số lần bank
0568661916 Hoạt động 0 / 50,000,000 VNĐ 0
Lưu ý: Các đơn bank nhầm vô số Momo đã quá hạn mức, hệ thống sẽ tự xử lí 24h đêm hôm đó.
 • Nếu cần gặp hỗ trợ, vui lòng click vào Support Zalo

 • Nhập mã giao dịch của bạn để kiểm tra.
  Nếu quá 10 phút chưa nhận được tiền vui lòng nhập mã giao dịch vào đây để kiểm tra.

  BOX CHÁT

  LỊCH SỬ THẮNG

  Thời gian Số điện thoại Tiền cược Tiền nhận Nội dung trạng thái

  Lưu Ý

   

  1. Hệ thống không phân biệt kí tự in hoa, in thường, Trao thưởng 5s.
  2. Chuyển nhầm hạn mứcsai nội dung, số tắt sẽ không được hoàn tiền.
  3. Nếu tiền về quá lâu, hãy sử dụng chức năng "KIỂM TRA MÃ GIAO DỊCH" xem trạng thái đơn trước khi báo admin
  4. Trước khi chơi hãy lên web lấy số tránh tình trạng số đã tắt sẽ ko được tính, Mỗi số trên hệ thống chỉ giao dịch tối đa 25 triệu hoặc 185 lần sẽ tự động đổi số khác.
  5. Khi hệ thống trả thưởng, nhớ đọc nội dung tin nhắn nhận tiền, vì có thể có thông báo là số đó sắp bị tắt.

  TOP Tuần