VIDEO HƯỚNG DẪN CHƠI

Đọc kĩ "LƯU Ý" trước khi chơi.

✨ CÁCH CHƠI ✨
Cách chơi vô cùng đơn giản :
- Chuyển tiền vào một trong các tài khoản :
Số điện thoại Cược tối thiểu Cược tối đa
0334412133 20,000 VNĐ 500,000 VNĐ
0344659611 20,000 VNĐ 500,000 VNĐ

- Nội dung chuyển : T hoặc X (nếu đuôi mã giao dịch có các số sau)
Nội dung Số Tiền nhận
X 1 - 2 - 3 - 4 x2.31 tiền cược
T 5 - 6 - 7 - 8 x2.31 tiền cược
- Tiền thắng sẽ = Tiền cược*2.31
- Lưu ý : Mức cược mỗi số khác nhau, nếu chuyển sai hạn mức hoặc sai nội dung sẽ không được hoàn tiền.
Cách chơi vô cùng đơn giản :
- Chuyển tiền vào một trong các tài khoản :
Số điện thoại Cược tối thiểu Cược tối đa
0334412133 20,000 VNĐ 500,000 VNĐ
0344659611 20,000 VNĐ 500,000 VNĐ

- Nội dung chuyển : C hoặc L (nếu đuôi mã giao dịch có các số sau)
Nội dung Số Tiền nhận
L 1 - 3 - 5 - 7 x2.31 tiền cược
C 2 - 4 - 6 - 8 x2.31 tiền cược
- Tiền thắng sẽ = Tiền cược*2.31
Lưu ý : Mức cược mỗi số khác nhau, nếu chuyển sai hạn mức hoặc sai nội dung sẽ không được hoàn tiền.
Cách chơi vô cùng đơn giản :
- Chuyển tiền vào một trong các tài khoản :
Số điện thoại Cược tối thiểu Cược tối đa
0334412133 20,000 VNĐ 500,000 VNĐ
0344659611 20,000 VNĐ 500,000 VNĐ

- Nội dung chuyển : C2 hoặc L2 (nếu đuôi mã giao dịch có các số sau)
Nội dung Số Tiền nhận
L2 1 - 3 - 5 - 7 - 9 x1.9 tiền cược
C2 0 -2 - 4 - 6 - 8 x1.9 tiền cược
- Tiền thắng sẽ = Tiền cược*1.9
- tiền cược tối đa chơi Chẵn lẻ 2500,000 VND
Lưu ý : Mức cược mỗi số khác nhau, nếu chuyển sai hạn mức hoặc sai nội dung sẽ không được hoàn tiền.
- Gấp 3 là một game vô cùng dễ, tính kết quả bằng 2 số cuối mã giao dịch.
- Chuyển tiền vào một trong các tài khoản :
Số điện thoại Cược tối thiểu Cược tối đa
0334412133 20,000 VNĐ 500,000 VNĐ
0344659611 20,000 VNĐ 500,000 VNĐ

với nội dung : G3.
Cách tính Số Tiền nhận
2 số cuối mã GD 02 13 17 19 21 29 35 37 47 49 51 54 57 63 64 74 83 91 95 96 x3 tiền cược
2 số cuối mã GD 69 66 99 x4 tiền cược
3 số cuối mã GD 123 234 456 678 789 x5 tiền cược
- 1 phần 3 là một game vô cùng dễ, tính kết quả bằng 1 số cuối mã giao dịch.
- Cách chơi rất đơn giản, - Chuyển tiền vào một trong các tài khoản :
Số điện thoại Cược tối thiểu Cược tối đa
0334412133 20,000 VNĐ 500,000 VNĐ
0344659611 20,000 VNĐ 500,000 VNĐ

với nội dung : .
Nội dung Số cuối Tiền nhận
N1 1 2 3 x3 tiền cược
N2 4 5 6 x3 tiền cược
N3 7 8 9 x3 tiền cược

- Nếu mã giao dịch có số cuối trùng với 1 trong 3 số trên, bạn sẽ chiến thắng.
- Cách chơi rất đơn giản, Chuyển tiền vào một trong các tài khoản :
Số điện thoại Cược tối thiểu Cược tối đa
0334412133 20,000 VNĐ 500,000 VNĐ
0344659611 20,000 VNĐ 500,000 VNĐ

với nội dung : S.
- Kết quả là tính tổng 3 số cuối của mã giao dịch.
- Nếu tổng 3 số cuối bằng 7, 17, 27 => Nhận x2 tiền cược
- Nếu tổng 3 số cuối bằng 8, 18 => Nhận x3 tiền cược
- Nếu tổng 3 số cuối bằng 9, 19 => Nhận x3.5 tiền cược

⚙️ TRẠNG THÁI MOMO ⚙️
Số điện thoại Trạng thái Giới hạn Số lần bank
0877420068 Đang bảo trì 0 / 30,000,000 VNĐ 0
0334412133 Hoạt động 368,600 / 30,000,000 VNĐ 3
0344659611 Hoạt động 0 / 30,000,000 VNĐ 0
🆘 LƯU Ý : ĐỌC KĨ TRƯỚC KHI CHƠI! 🆘

Tham Gia Hội Nhóm Những Anh Em Cùng Đam Mê

☢️ LỊCH SỬ THẮNG ☢️

Chúc mừng 036323**** nổ hũ nhận 760.000 VNĐ. | Chúc mừng 034530**** nổ hũ nhận 380.000 VNĐ. | Chúc mừng 091121**** nổ hũ nhận 540.000 VNĐ. | Chúc mừng 036121**** nổ hũ nhận 240.000 VNĐ. | Chúc mừng 098821**** nổ hũ nhận 265.000 VNĐ.

Số điện thoại Tiền cược Tiền nhận Trò chơi Nội dung trạng thái
016333****** 114,000 216,600 Chẵn lẻ 2 L2 Thắng
016333****** 60,000 114,000 Chẵn lẻ 2 C2 Thắng
016333****** 20,000 38,000 Chẵn lẻ 2 L2 Thắng
016966****** 20,000 46,200 Chẵn lẻ L Thắng
016287****** 33,333 63,333 Chẵn lẻ 2 C2 Thắng
016966****** 80,000 184,800 Chẵn lẻ L Thắng
016966****** 25,000 75,000 1 phần 3 N3 Thắng
016966****** 400,750 925,733 Chẵn lẻ L Thắng
016898****** 100,000 231,000 Chẵn lẻ L Thắng
016898****** 80,000 184,800 Chẵn lẻ L Thắng

⚙️ TRẠNG THÁI MOMO ⚙️

Số điện thoại Trạng thái Giới hạn Số lần bank
0877420068 Đang bảo trì 2021-11-27 11:41:05 0 / 30,000,000 VNĐ 0
0334412133 Hoạt động 2021-11-27 15:47:13 368,600 / 30,000,000 VNĐ 3
0344659611 Hoạt động 2021-11-27 15:51:41 0 / 30,000,000 VNĐ 0

🏆 TOP TUẦN 🏆

1
016966******
37,231,287 vnđ
2
016582******
32,711,405 vnđ
3
016548******
29,550,000 vnđ
4
016624******
21,955,000 vnđ
5
012655******
12,415,000 vnđ

0 VNĐ

Chẵn lẻ momo | clmm | txmm | game momo | chanlemomo | chanle online | chan le momo | minigame| chan le| chẵn lẻ| cl momo| tx momo| chẵn lẻ momo tự động | tài xỉu momo| minigame.me| minigame momo| chanle momo | taixiu momo |